Полезно

Остри гастроентерити в детска възраст

Ротавирусите  са най-честата причина за тежка дехидратираща диария, която води до хоспитализация на бебета и деца както в развитите, така и в развиващите се страни. В световен мащаб всяка година от ротавирусна инфекция боледуват 139 милиона деца под 5 години. Ротавирусният гастроентерит се  проявява  през зимно- пролетните месеци. Клинично обикновено започва с повръщане и повишена температура, който траят 2 до 3 дни. Изпражненията  са воднисто -  кашави, обилни, зловонни, жълто- зелени, повече от  5 пъти дневно. Продължителността на описаните симптоми е между 3 и 7 дни.

Лечението е симптоматично, то целицели: профилактика на дехидратацията (ако тя липсва) или нейното лечение чрез орален прием или венозно вливане на рехидратиращи глюкозо-солеви разтвори. Болнично лечение се налага поради дехидратация, чести повръщания.

Ваксинацията е единственият начин за предпазване от болестта. Понастоящем са регистрирани две перорални ротавирусни ваксини (Rotarix и RotaTeq) за предотвратяване на ротавирусен гастроентерит при бебета и деца. Имунизацията се извършва с ваксина от  един и същи вид и се счита за завършена при:два приема ROTARIX или три приема ваксина RotaTeq.


  • 21.02.2020
  • От СилвиМед

Подобни новини

Запази час сега!