Цени

Цени на прегледи
Първичен преглед от лекар 60 лв
Вторичен преглед от лекар 40 лв
Ехокардиография 70 лв
Първичен преглед от лекар с 2 специалности 60 лв
Вторичен преглед от лекар с 2 специалности 40 лв
Преглед + ехография на бял дроб 80 лв
Инхалация с вентолин/пулмикорт 5 лв
Образни изследвания
Абдоминална ехография 50 лв
Ехография на бял дроб 30 лв
Ехография на отделителна система 30 лв
Електрокардиограма 15 лв
Инжекции, инхалации, процедури
Мускулна инжекция 10 лв
Подкожна инжекция 10 лв
Венозна инжекция и консумативи 15 лв
Венозна инфузия без консумативи и наблюдение до 2 часа 40 лв
Венозна инфузия с консумативи и наблюдение до 2 часа 50 лв
Инхалация с физиологичен р-р 3 лв

Медицинският център работи с НЗОК

Запази час сега!