Цени

Цени на прегледи
Първичен преглед от лекар 50 лв
Вторичен преглед от лекар 30 лв
Първичен преглед от лекар с 2 специалности 50 лв
Вторичен преглед от лекар с 2 специалности 40 лв
Преглед + ехография на бял дроб 60 лв
Образни изследвания
Ехокардиография 60 лв
Абдоминална ехография 40 лв
Ехография на бял дроб 20 лв
Ехография на отделителна система 30 лв
Електрокардиограма 15 лв
Инжекции, инхалации, процедури
Мускулна инжекция 5 лв
Подкожна инжекция 5 лв
Венозна инжекция и консумативи 15 лв
Венозна инфузия без консумативи 20 лв
Венозна инфузия с консумативи 30 лв
Инхалация с вентолин/пулмикорт 5 лв
Инхалация с физиологичен р-р 3 лв

Медицинският център работи с НЗОК

Запази час сега!